Blog
0

Tid til at kigge på de danske feriepengeregler?

2985639829_51a6d3feca_b

Nogle kommer i klemme på forskellig vis med feriepengene

Flere kommer i klemme i de danske ferieregler. Fornyligt have jeg en bekendt på Facebook, som kunne fortælle at han ikke måtte bruge sine optjente feriepenge i april, mens han ventede på at få sit speciale godkendt. Fordi de var jo optjent til næste ferieår, som jo starter i maj. Det er for at beskytte ham, så han vil kunne holde ferie i det kommende ferieår. Men når man starter i et nyt job, så er der ikke nogen som tænker på, at den nyansatte har ret til ferie i det første år, som man arbejder. Hvis man kun er ansat i en kortere periode, så er man heller ikke sikker på at kunne optjene nok feriepenge til at kunne holde 4 ugers ferie.

EU Kommissionen har været efter Danmark for ikke at sikre alle arbejdstagere i Danmark retten til ferie.

I henhold til arbejdstidsdirektivet har arbejdstagere ret til årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed, de danske regler er strikket sådan sammen, at det får man ikke det første år. Europa-Kommissionen har anmodet Danmark om at respektere arbejdstageres ret til at afholde deres årlige betalte ferie af en vis varighed i det samme år, som de optjener den.

EU-Kommissionen har haft kig på de danske ferieregler siden sidste år. Da man efter de danske regler ikke har optjent feriepenge til at betale for sin ferie i det første år, som man arbejder. Derfor kan man arbejde optil 12 måneder (maj/maj vs jan/jan problematik) uden ferie. I en meddelelse idag henviser til EU-Domstolens retspraksis, der ifølge kommissionen klart har fastslået, at feriens gavnlige effekter for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed kun opnås, “hvis den bliver afholdt samme år, som tjener det formål, nemlig indeværende år”.

Også i dit første arbejdsår har du brug for ferie. Bliver problemet værre i fremtiden?

Vi går formentllig en fremtid i møde, hvor ferieår optjent det foregående år ikke længere giver mening, men vi har alle brug for at koble af og holde lidt ferie, så måske kunne det være interessant at se på om man kunne forbedre det danske feriepengesystem. I opfølgning på EU-historien havde jeg på Twitter derimod havde jeg en kort udveksling med Morten Amtoft om netop det:

Hvad tænker du? Hvordan kunne man forbedre det danske system for feriepenge og sikre retten til ferie fra første arbejdsdag

Jeg vil gerne høre hvad du tænker, er Mortens forslag helt umuligt eller super godt. Har du selv et der er bedre? Hvad er dine erfaringer med feriepenge?

Skriv hvad du tænker nedenfor eller send mig en besked på Twitter eller Facebook

1

Guide til doven EU journalistik i Danmark

PhotoFunia-1430319677
Kom nu op på tæerne danske medier!

I eftermiddags, fik to dovne EU overskrifter mig op på tæerne:

“Bombe under danske ferie-regler: I strid med EU-reglerne” – Den kunne ligeså godt være: “EU sikrer dig retten til ferie i dit første arbejdsår” og Årets studenterkørsel er reddet: Politi venter med EU-regler – Den burde nok have været Dansk politi nægter dispensation og påtvinger branchen ekstra udgifter.

For en 4 år siden blev der skrevet en 20 punktsguide til doven EU journalistik til journalisterne som dækker Bryssel.I Danmark i disse dage behøver vi ikke 20 punkter eller 10 punkter, de danske medier nøjes primært med et punkt: EU dårlig, Danmark godt. Men her er en lille opskrift på dansk doven EU journalistik:

Vinkel: EU dårligt. Danmark godt.

Titel: EU tvinger/truer/udgør bombe under (dansk) […] (i Danmark)

Indhold: copy-paste fra EU Kommissionens pressemeddelelse og få en soundbite fra et DF-medlem af Europaparlamentet

Historien om studenterkørsel

Fordi det ser mere ud som om Justitsministeriet og Rigspolitiet havde valgt ikke at gøre brug af de undtagelser, som der er mulighed for. igital fartskriver i en veteranbil eller -lastbil giver umiddelbart ikke mening. Derfor burde Rigspolitiet have mulighed for at give dispensation, men der er måske en god grund til at de ikke kan / gør.

Georgi Mitchew, som er ven af Motorhistorisk Samråd kom med lidt baggrundsinfo: “Det er sådan, at EU har tilkendegivet i deres regler om kontrolapparater i lastbiler, at der ikke skal være noget sådan hvis man kan stille krav om at de ikke kører mere end 40 km/t. De hastigheder kommer en studenterkørsel sjældent op på, men det er et rimeligt krav som ejerne af lastbilerne gerne vil gå med på.”

Men sådan skulle det jo ikke gå, Georgi skriver “Rigspolitiet og Justitsministeren hellere vil stille krav om at alt muligt skal kunne kontrolleres med dyre digitale apparater, end de vil stille krav om en maksimal hastighed”

Hvorfor skulle man dog sætte sig ind i detaljerne, når man kan give EU skylden. Jeg synes Årets studenterkørsel er reddet – vi venter med at få styr på sikkerhed indtil dine børn har været ude at køre på farlige veteranlastbiler, mens de var allermest fulde… Men godt vi bare kan skyde skylden på EU fremfor at kræve ordentlig oplysning fra politiet i god tid… (handler om elektronisk kontrol, som skal installeres og hvor Rigspolitiet og Justitsministeriet ikke ønsker at give dispensation selvom der er mulighed for det i de fælles EU regler)

Historien om feriereglerne
Europa-Kommissionen har anmodet Danmark om at respektere arbejdstageres ret til at afholde deres årlige betalte ferie af en vis varighed i det samme år, som de optjener den. EU-Kommissionen har derfor haft kig på de danske ferieregler siden sidste år. Da man efter de danske regler ikke har optjent feriepenge til at betale for sin ferie i det første år, som man arbejder. Derfor kan man arbejde optil 12 måneder (maj/maj vs jan/jan problematik) uden ferie. I henhold til arbejdstidsdirektivet har arbejdstagere ret til årlig betalt ferie af mindst fire ugers varighed, de danske regler er strikket sådan sammen, at det får man ikke det første år.

I en meddelelse idag henviser til EU-Domstolens retspraksis, der ifølge kommissionen klart har fastslået, at feriens gavnlige effekter for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed kun opnås, “hvis den bliver afholdt samme år, som tjener det formål, nemlig indeværende år”.

Sagen startede allerede i september 2014, da Kommissionen modtog en klage over forholdene og sendte en åbningsskrivelse til Danmark. Danmark svarede i november 2014. Efter at have analyseret svaret finder Kommissionen dog ikke, at problemet er blevet løst. Dens anmodning fremsættes nu i form af en begrundet udtalelse efter EU’s traktatbrudsprocedure. Danmark har to måneder til at meddele Kommissionen, hvilke foranstaltninger der er truffet for at bringe den danske lovgivning i overensstemmelse med EU-retten. I modsat fald vil Kommissionen overveje at anlægge sag mod Danmark ved EU-Domstolen.

0

Danmark er mere end storbyerne

I went chasing the sunrise in beautiful Denmark, just after harvest. I started shooting stars, and this was one of the last shots, before packing out the camera gear, driving home to get some sleep. Photo by: Jacob Surland, www.caughtinpixels.com

I went chasing the sunrise in beautiful Denmark, just after harvest. I started shooting stars, and this was one of the last shots, before packing out the camera gear, driving home to get some sleep. Photo by: Jacob Surland, www.caughtinpixels.com


Hovedstæder har det med kun at tænke nationalt. Regionalt er man meget bedre til at tænke internationalt. Hvis jeg skal flytte, så kan København, London, Paris, Berlin eller Hamborg føles lige langt væk… og så stor og fantastisk er København heller ikke.

Udkantsdanmark taler man tit om. Der er store problemer med at få Danmark til at hænge bedre sammen. Men sjovt som man fra København tænker udkant soom noget der ligger langt fra Hovedstaden, som om den var verdens navle.

Jeg holder meget af København og har boet der i mange år, men der er også andre steder man kan bo og arbejde. Da jeg boede i London var det primært folk fra andre steder end København, som var taget til Storbritannien for at tage deres uddannelse. Vigtigt vi begynder at se lidt længere end København. Vi bor og lever i Europa, og Danmark er mere end storbyerne.

Jeg kan anbefale at læse dagens kronik Drop karikaturen af Danmark vest for København i Information af Charlotte Helt Brunsgaard (disclaimer: Charlotte er tidligere kommunalkandidat for Radikale, men jeg kender hende ikke og vidste det ikke før jeg googlede hende)

“Jeg har boet i Varde og Vilnius, i København, Chicago og Aarhus. Nu har jeg slået mig ned i Aabenraa. Her er faktisk ret fedt!” skriver hun positivt.

Hvad der fik mig til tasterne var primært:

“Men der er selvfølgelig en anden vej, nemlig at vi forholder os aktivt til strukturerne. At planloven og boligbeskatningen bliver bragt i spil. At vi får skabt tidssvarende digital infrastruktur i hele landet og en spredning af uddannelser og statslige styrelser og funktioner.

Det er symptomatisk, at vi nedbringer transporttiden mellem Ålborg og København, før vi lægger skinner ud i Europa, og at statens pulje til kultur i hele landet er mindre end driftsbudgettet til en middelstor kommuneskole. Og at snart sagt halvdelen af de midler bruges i hovedstaden.”

0

Mine mærkesager Folketingsvalg 2015

024-001

Jeg vil give jer her mine mærkesager, som angivet hos Megafon/TV2 og som det kommer til at stå på mine flyers. Det er de 3 sager, som jeg gerne vil have, at du kan huske mig for.

Det gør jeg, fordi jeg er frustreret over tavsheden på bloggen her. En tavshed, der skyldes at meget af min tid går med at udfylde kandidattest her der og alle vegne. Det er ikke nok med en for hvert medie. Tit skal de enkelte afdelinger af mediet, også have deres egen. Det en god øvelse hvor man bliver udfordret til at tage stilling til emner, som ikke lige ligger indenfor det som interesserer en mest eller som man ved mest om. Det er en god forberedelse til liver som politiker, hvor de 179 personer i Folketinget skal tage stilling til og ansvar for alt mellem himmel og jord. Derfor nytter det ikke noget bare at sige, at man ikke ved det eller ikke har udviklet en politik for det endnu. Som medlem af et parti kan man heldigvis søge information om emnerne og danne sig sin egen holdning. Jeg nyder også at sætte mig ind i emner som jeg ikke lige havde overvejet og blive klogere, men det tager tid fra andet politisk skrivearbejde, som jeg også meget gerne ville.

Frit og åbent internet med klare regler.
Jeg vil have, at vi har kontrol over vores privatliv på nettet med klare regler for virksomheders og myndigheders adgang til vores digitale fodspor. Jeg vil sikre netneutralitet for at sikre lige konkurrencevilkår og innovation for fremtiden – lige adgang beskytter de små og de nye mod monopoler. Og vi skal ikke have masseovervågning. Jeg arbejder for et frit og åbent internet.

Danmark er mere end storbyerne.
Jeg vil dyrke lokale styrker og talenter. Stolthed over dansk industri og landbrug. Jeg vil arbejde for regional udvikling og jobskabelse – ikke afvikling og centralisering. Gode rammevilkår, udvikling og vækst. Danmark skal være sammenhængende og hænge sammen med verden. Vi skal rumme det nære, det sære, det almindelige og det store. Jeg arbejder for Danmark i verden og verden i Danmark.

Lige krav. Lige muligheder. Lige danske.

Vi skal stille krav til alle, og alle skal reelt have lige muligheder. Jeg vil bekæmpe social ulighed i Danmark. Børns baggrund må ikke afgøre deres fremtid. Din uddannelse og løn må ikke afgøre din adgang til sundhed. Vores fordomme må ikke stille sig i vejen for at løse problemerne. Ingen skal bestemme, hvem du må elske, og ingen skal føle, at de ikke er “danske nok”. Jeg arbejder for et tolerant Danmark, som vil alle, der vil Danmark.

Når jeg får lidt luft efter Berlingske Tidendes kandidattest, så laver jeg et blogindlæg til hver af sagerne. Men I behøver ikke vente, hvis I har kommentarer eller spørgsmål.

0

#Tweetup Aarhus – kan ikke vente til #twaarhusbar i maj

16637804023_f3403cf929_k

Der er rygter om #twaarhusbar den 29. maj, men jeg synes der er længe længe til. Jeg render ind i søde tweeps og instagramvenner mens jeg føjter rundt i Østjylland.

Andre af jer kender jeg gennem flere år, men vi har ikke mødtes enten fordi I har undveget med vilje (det kan da ikke passe, vel?) eller fordi jeg ikke har været nok i Aarhus. Nu er jeg så meget i Aarhus, Horsens og det samlede østjyske, som jeg kan og har brug for gode folk til at fortælle mig når jeg er helt galt afmarcheret eller komme med de gode tips.

Så skal vi ikke snart ses? Meld ind om du kan på denne her Doodle.

Tags: ,